En tjänst i ständig utveckling

Från enkelt kalendersystem till fullfjärdad plattformstjänst, det här är Boka.se

Hur startade det?

När vi, Petter Sehlin och Daniel Forslund, startade boka.se och släppte den första versionen av tjänsten tidigt under 2016 fanns den relativt enkla ambitionen att skapa ett publikt och lättanvänt alternativ till "interna" kalendertjänster som som Google Calendar och Outlook.

När den första versionen av boka.se släpptes visade den sig vara en snabb och åtkomlig tjänst som var lätt att lära sig. Det var ett lyckat recept, som snabbt ledde till att användare från hela Sverige hittade till och började skapa egna kalendrar och bokningssystem.

Med fler användare i tjänsten ökade efterfrågan på anpassningar och funktioner, vi började så smått att bygga ut Boka.se för att kunna ta om hand alla nya användares önskemål.

Under 2017 anställde vi våra första kollegor och produktionstakten tog fart på riktigt. Med ett högre tempo växte tjänsten på alla ledder, och vi fick in våra första betalande kunder, som idag är stommen i vår verksamhet.

Boka.se startade som ett teknikbolag, fram till halvårsskiftet 2018 bestod teamet nästan uteslutande av programmerare och ingenjörer. Idag ser det annorlunda ut, under hösten 2018 har vi vuxit med 8 personer och gått från att vara ett teknikbolag till en organisation med fokus på användbarthet, kundservice och marknadstjänster.

Idag är vi 15 st anställda som hjälper våra kunder rätt, utvecklar tjänsten och ser till att fler får lära känna Boka.se och de möjligheter som vi erbjuder boknings- och servicebranschen.

Om Boka

Boka.se är Sveriges största bokningssystem för föreningar, företag, ideella organisationer och privatpersoner.

Vi har idag över 21 000 registrerade bokningssystem och fler än 160 000 användare.

Varje dag sker tusentals bokningar av allt från däckskiften till klipptider, skönhetsbehandlingar, idrottshallar, rådgivningstjänster, ridhus, fotbollsplaner, konferensrum, bilpooler, tvättstugor och gästlägenheter.

På gång just nu

Vår ambition är att vara det snabbaste, enklaste och effektivaste sättet för dig och dina användare att boka på. Tillgänglighet är vårt motto och vi lägger mycket tid på att försöka förenkla varje steg i bokningsprocessen.

Den framtida utvecklingen av boka.se styrs i hög grad av vilken funktionalitet våra användare efterfrågar.

På gång just nu är betalningstjänster, anropsbokningar, fakturahantering, eventplaneringsverktyg och mycket mer.

Företagsinformation

Tjänsten drivs av bolaget Youcal AB, Signalgatan 7, 702 25 Örebro. Vårt organisationsnummer är 559123-5378.

Youcal AB innehar tillstånd som Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Vårt institutnummer är 45035.

Du når oss enklast via e-post support@boka.se, telefon 010-10 10 920 eller via vår chattfunktion.

Supportens öppettider är vardagar 08.00-16.30.

Ansvarig utgivare och projektledare för boka.se är VD på Youcal AB, Petter Sehlin. Youcal AB ägs och drivs av bolagets ledning och personal.