Våra köpvillkor

Här finner du information om våra allmänna köpvillkor, betalningsinstruktioner m.m

Ladda ner dokument

Villkor för ditt köp

Nedan information är hämtad ur ”Avtal och allmänna villkor för slutkunds användande av Boka.se” vilket du genom ditt köp accepterar i sin helhet.

Produktinformation
Specifikation av innehåll och omfattning av de varor och tjänster som erbjuds av Säljföretaget via Boka.se framgår av Säljföretagets bokningssystem. Säljföretaget är skyldigt att beskriva alla varor och produkter med namn, beskrivning och pris (inklusive mervärdesskatt). Om du är osäker på en vara eller tjänst måste du kontakta säljföretaget innan du slutför ditt köp.

Priser och betalningsvillkor
Samtliga priser för varor och tjänster som marknadsförs via Säljföretagets bokningssystem skall vara angivna i Svenska kronor, inklusive mervärdesskatt. Inga tillkommande kostnader för administration eller någon form av debiteringsavgifter är tillåtna. Det pris som specificeras på en tjänst eller vara är det fullständiga pris som Säljföretaget debiterar kunden för såld vara och/eller utförande av tjänst.

Ladda ner betalningsvillkor (PDF) 

Leveransvillkor
Leveransvillkor och leveranskostnad för varor och tjänster som bokas och beställs via Boka.se eller från ett till Boka.se anslutet säljföretag skall tydligt specificeras i säljföretagets villkor. Saknas denna information äger säljföretag ej rätt att i efterhand debitera sådana kostnader.

Reklamation, retur och återbetalning
Kund äger enligt Distansavtalslagen rätt att inom 14 dagar från beställning eller bokning och under förutsättning att tjänsten inte har levererats eller att leverans är påbörjad, ångra sin bokning och/eller beställning. Vid avbokning eller avbeställning som sker senare än 24 timmar innan bokningen skall utföras och/eller levereras äger säljföretaget rätt att debitera slutkunden en sk. ”no-show”-avgift motsvarande högst kostnaden för den beställda varan eller tjänsten.

Mer information om ångerrätt och Distansavtalslagen finns på Konsumentverket och Hallå Konsument.

Distansavtalslagen (Konsumentverket)
Ångerrätt (Hallå Konsument)
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Hallå Konsument)

Integritets- och sekretesspolicy
I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att de uppgifter som du lämnar vid registrering som slutkund i Tjänsten kommer att behandlas konfidentiellt och användas i syfte att säkerställa och möjliggöra leverans av tjänsten från Leverantören.

Ladda ner integritetspolicy (PDF) 

Metod för skydd av uppgifter
All Internetbaserad datakommunikation med tjänsten sker krypterat med SSL/TLS och varje anrop till tjänsten innebär en kontroll av den anropandes behörighet.

Lagar och regler
För samtliga bokningar, beställningar och köp av varor och tjänster från säljföretag genom Boka.se gäller i första hand Distansavtalslagen, Konsumenttjänstlagen och E-handelslagen.

Dessa lagar kan du läsa mer om på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se